fdvttpkakky-redd-angelo

Tunne on aina ok, mutta vastuu käytöksestä on aina itse kullakin.

Tervetuloa tunne! Tässä se raivo nyt on. Mikä epäoikeudenmukaisuus!
Tai mikä lie. Primitiivinen reaktio.

Tervetuloa tunne! Turha pullikoida vastaankaan. Tunne on todellinen. Ainakin minulle., kokijalle Tilanne on toki erinäköinen eri suunnista. Mutta tunne on todellinen minulle.

Parempi hyväksyä ja jatkaa eteenpäin.

Siis todellako - tervetuloa tunne? Naurettavaa! Miksi hyväksyä epäoikeudenmukaisuus? En hyväksykään epäoikeudenmukaisuutta. Hyväksyn oman tunteeni. Ei helppoa. Ei ole tarkoituskaan olla. Elämä on. Ei niin helppoa yleensäkään.

Ei ole pakko hyväksyä. Mutta hyväksyminen antaa toimintakyvyn. Jos siihen pystyy.

Sillä vastuu omasta tekemisestään on joka tapauksessa itse kullakin. Todellakin.

Kenelläkään ei ole oikeutta kaataa pahaa oloansa muiden niskaan. Kuluttaa koko yhteisön energiaa. Vaatia, että kaikki hiipivät varpaisillaan ja käyttävät tunteja sähköpostiviestin hiomiseen, että ei saa syytösten tulvaa takaisin. Ei.

Jokainen vastaa omasta tekemisestään – ITSE.

Kaikki tunteet ovat ok. Tervetuloa tunne!

Kaipaatko työkaluja?

HS 2.2.17 Paloiko pinna taas töissä? Asiantuntijat neuvovat, miten voit vähentää tunteella reagointia http://www.hs.fi/talous/art-2000005070711.html?share=2e9b43040a8ab4b7060a7ec47fc03042

Tony Dunderfelt: http://tonydunderfelt.com/kirjat.htm

Tavoitteesta totta –verkkovalmennus: http://valmennussilmu.fi/tavoitteesta-totta/

Silmu

Valmennus Silmu

Maarit Mäkelä
+358 400 488 383
maarit.makela@valmennussilmu.fi

Mirror

Tunne itsesi!

Sari Baldauf oli keväällä puhumassa Helsingin Ekonomeille. Hän peräänkuulutti mm.

yhteiskunnallista vastuuta – halua katsoa yhteiskuntana eteenpäin, katsoa tosiasioita silmästä silmään ja päättää tehdä paremmin

- yritysten vastuuta – haastaa rohkeasti epävarmassakin tilanteessa, imitoida muita toimialoja, kehittää, kasvaa, kansainvälistyä ja

yksilön omaa vastuuta – löytää oma syynsä kasvaa ja kehittyä.

Lue lisää Heko jäsenlehti nro4 /2016.

Tartun tässä yksilön omaan vastuuseen. Yksilön tasolla Baldauf kannustaa jokaista tutustumaan itseensä – löytämään oma syy ja halu kasvaa ja kehittyä. Löytää oma tavoite. Oma passion - asia, jolle palaa.

Sillä: “We don’t see things as they are, We see things as we are.

”Yrityksissä on hirvittävän tärkeää hyödyntää riittävän erilaisia koulutustaustaa ja riittävän erilaista persoonaa”, Baldauf sanoo. ”Siksi jokaisen tulisikin tuntea itsensä. On tärkeää löytää oma syynsä kasvaa ja kehittyä, oma palo ja passion. Jotain josta saa energiaa, sillä ilman energiaa on vaikea saada asioita aikaiseksi.”

”Kaikki ei voi, eikä pidäkään olla yrittäjiä, mutta kaikilla pitää olla yrittäjämäinen ote ja ottaa vastuuta. Saada asioita aikaan.”

Ja kyllä. Olen samaa mieltä. Kaikkien pitäisi uskaltaa katsoa peiliin. Tarkastella itseään lähemmin. Olemme kaikki erilaisia. Ainutlaatuisia yksilöitä. Omine tapoineen. Omine aikomuksineen.

Sillä, kaikkien tekojen ja tapojen taustalla on kuitenkin yleensä hyvä aikomus. Aina ei ihan loppuun asti ajateltu teko tai tapa. Sitä onkin hyvä pysähtyä miettimään. Mikä oikeastaan onkaan tavoitteeni. Siis mikä oikeastaan onkaan aikomukseni. Mikä on syy ja mikä seuraus. Vai onko kyseessä vanha tapa. Joka toimi joskus. Mutta ei ehkä enää…

Kyllä, "...täytyy tunnistaa ja tunnustaa - tehdä kovaa työtä ja treeniä kunnon rakentamiseksi.” kuten Baldauf sanoo. Askel kerrallaan. Tapa kerrallaan. Omaan arkeen sopivasti.

 

Blogikirjoitus on julkaistu aikasemmin LinkedIn Pulsessa 31.8.16

Silmu

Valmennus Silmu

Maarit Mäkelä
+358 400 488 383
maarit.makela@valmennussilmu.fi

PhotoAlexSiale

…meidän täytyy katsoa eteenpäin, haluta uusiutua – kasvaa ja kehittyä

Sari Baldauf nosti Helsingin Ekonomien Ekonominaisten tilaisuudessa huhtikuussa esiin Gary Hamelin kolme kuoleman syntiä: kieltäminen, nostalgia, ylimielisyys. ”Meillä aika paljon kieltämistä ja nostalgiaa”, Sari Baldauf toteaa. ”Uskoa omaan tekemiseen ja tulevaisuuden mahdollisuuksiinon Suomessa turhan niukassa – ilmassa on liian paljon kyynisyyttä.

Sari puhui muutoksesta kolmella tasolla – yhteiskunnan, yrityksen tai kunnan ja yksilön tasolla.

Yhteiskunnallisella tasolla Baldauf peräänkuuluttaa asennetta. ”Nostaaksemme kilpailukykyämme meidän täytyy katsoa eteenpäin, haluta uusiutua – kasvaa ja kehittyä. Suurin haaste on asenteissa ja suhtautumisessa.”

Ympäristö muuttuu ja työ muuttuu. Tämä on väistämätöntä. Jatkuva kehitys on lähtökohta. ”Emme voi haikailla mennyttä”, toteaa Baldauf. ”Meidän tulee katsoa tosiasioita silmästä silmään ja päättää tehdä paremmin. Täytyy tunnistaa ja tunnustaa: tehdä kovaa työtä ja treeniä kunnon rakentamiseksi.”

Yrityksen tasolla Baldauf korostaa suunnittelua ja skenaariotyöskentelyä. Epävarmuuksista huolimatta pitää pystyä suunittelemaan, seurata ympäristöä ja muuttaa suunnitelmaa. Haastaa rohkeasti, imitoida muita toimialoja, kehittää, kasvaa, kansainvälistyä.

Yksilön tasolla Baldauf kannustaa jokaista tutustumaan itseensä – löytämään oma syy kasvaa ja kehittyä.  Lue lisää artikkelini Heko jäsenlehdestä 10.6.16.

 

Tartun tässä asenteeseen. Mikä on meininki? Olemmeko uhreja vai vastuullisia.

Kunhan johto… ” ”Kyllä minä, mutta ne muut.”

Carol Dweck puhuu fixed mindsetistä ja growth mindsetistä.

Olen syntynyt sellaiseksi kuin olen enkä voi muuta! Fixed mindset? Elämä on testi. Älä vaan mokata. Pitää harkita ja analysoida tarkkaan mitä teen, että ei vaan mokaa. Teen siis harvoin, mutta suuria juttuja. Joskus epäonnistuu – ja kun jutut ovat isoja ja niitä on vähän…

Vai uskonko kasvun mahdollisuuteen? Voin kehittyä, voin oppia, teen pieniä juttuja koko ajan. Tutkin. Testaan. Teen. Pieniä juttua. Koko ajan. Joskus tietysti epäonnistun, mutta se kuuluu asiaan ja pienissä jutuissa se ei niin haittaa. Elämä on matka. “FAIL= First Attempt in Learning”, sanoo Baldaufkin Hekon tilaisuudessa.

Lannistunko koko maailman tuska alle vai voisinko vain keskittyä siihen mihin voin itse vaikuttaa, mikä on minulle tärkeää?

Teen pieniä asioita omassa elämässäni. Pieni asia, joka on minulle juuri nyt tärkeä. Juuri niin. Minulle tärkeä.

Olen ehkä naiivi, mutta uskon, että tämä päättyy hyvin. Rakennamme kaikki kohti järkevää ja toimivaa yhteiskuntaa. Suomea. Unohdetaan mullekaikkinytheti –ajattelu.

Jos jokainen suomalainen tekee pieniä rakentavia asioita jatkuvasti…

Kyllä, "...täytyy tunnistaa ja tunnustaa - tehdä kovaa työtä ja treeniä kunnon rakentamiseksi.” kuten Baldauf sanoo. Askel kerrallaan. Tapa kerrallaan. Omaan arkeen sopivasti.

 

Blogikirjoitus on julkaistu aikaisemmin LinkedPulsessa 17.7.16

 

Silmu

Valmennus Silmu

Maarit Mäkelä
+358 400 488 383
maarit.makela@valmennussilmu.fi