PhotoAlexSiale

…meidän täytyy katsoa eteenpäin, haluta uusiutua – kasvaa ja kehittyä

Sari Baldauf nosti Helsingin Ekonomien Ekonominaisten tilaisuudessa huhtikuussa esiin Gary Hamelin kolme kuoleman syntiä: kieltäminen, nostalgia, ylimielisyys. ”Meillä aika paljon kieltämistä ja nostalgiaa”, Sari Baldauf toteaa. ”Uskoa omaan tekemiseen ja tulevaisuuden mahdollisuuksiinon Suomessa turhan niukassa – ilmassa on liian paljon kyynisyyttä.

Sari puhui muutoksesta kolmella tasolla – yhteiskunnan, yrityksen tai kunnan ja yksilön tasolla.

Yhteiskunnallisella tasolla Baldauf peräänkuuluttaa asennetta. ”Nostaaksemme kilpailukykyämme meidän täytyy katsoa eteenpäin, haluta uusiutua – kasvaa ja kehittyä. Suurin haaste on asenteissa ja suhtautumisessa.”

Ympäristö muuttuu ja työ muuttuu. Tämä on väistämätöntä. Jatkuva kehitys on lähtökohta. ”Emme voi haikailla mennyttä”, toteaa Baldauf. ”Meidän tulee katsoa tosiasioita silmästä silmään ja päättää tehdä paremmin. Täytyy tunnistaa ja tunnustaa: tehdä kovaa työtä ja treeniä kunnon rakentamiseksi.”

Yrityksen tasolla Baldauf korostaa suunnittelua ja skenaariotyöskentelyä. Epävarmuuksista huolimatta pitää pystyä suunittelemaan, seurata ympäristöä ja muuttaa suunnitelmaa. Haastaa rohkeasti, imitoida muita toimialoja, kehittää, kasvaa, kansainvälistyä.

Yksilön tasolla Baldauf kannustaa jokaista tutustumaan itseensä – löytämään oma syy kasvaa ja kehittyä.  Lue lisää artikkelini Heko jäsenlehdestä 10.6.16.

 

Tartun tässä asenteeseen. Mikä on meininki? Olemmeko uhreja vai vastuullisia.

Kunhan johto… ” ”Kyllä minä, mutta ne muut.”

Carol Dweck puhuu fixed mindsetistä ja growth mindsetistä.

Olen syntynyt sellaiseksi kuin olen enkä voi muuta! Fixed mindset? Elämä on testi. Älä vaan mokata. Pitää harkita ja analysoida tarkkaan mitä teen, että ei vaan mokaa. Teen siis harvoin, mutta suuria juttuja. Joskus epäonnistuu – ja kun jutut ovat isoja ja niitä on vähän…

Vai uskonko kasvun mahdollisuuteen? Voin kehittyä, voin oppia, teen pieniä juttuja koko ajan. Tutkin. Testaan. Teen. Pieniä juttua. Koko ajan. Joskus tietysti epäonnistun, mutta se kuuluu asiaan ja pienissä jutuissa se ei niin haittaa. Elämä on matka. “FAIL= First Attempt in Learning”, sanoo Baldaufkin Hekon tilaisuudessa.

Lannistunko koko maailman tuska alle vai voisinko vain keskittyä siihen mihin voin itse vaikuttaa, mikä on minulle tärkeää?

Teen pieniä asioita omassa elämässäni. Pieni asia, joka on minulle juuri nyt tärkeä. Juuri niin. Minulle tärkeä.

Olen ehkä naiivi, mutta uskon, että tämä päättyy hyvin. Rakennamme kaikki kohti järkevää ja toimivaa yhteiskuntaa. Suomea. Unohdetaan mullekaikkinytheti –ajattelu.

Jos jokainen suomalainen tekee pieniä rakentavia asioita jatkuvasti…

Kyllä, "...täytyy tunnistaa ja tunnustaa - tehdä kovaa työtä ja treeniä kunnon rakentamiseksi.” kuten Baldauf sanoo. Askel kerrallaan. Tapa kerrallaan. Omaan arkeen sopivasti.

 

Blogikirjoitus on julkaistu aikaisemmin LinkedPulsessa 17.7.16

 

Silmu

Valmennus Silmu

Maarit Mäkelä
+358 400 488 383
maarit.makela@valmennussilmu.fi