Mirror

Tunne itsesi!

Sari Baldauf oli keväällä puhumassa Helsingin Ekonomeille. Hän peräänkuulutti mm.

yhteiskunnallista vastuuta – halua katsoa yhteiskuntana eteenpäin, katsoa tosiasioita silmästä silmään ja päättää tehdä paremmin

- yritysten vastuuta – haastaa rohkeasti epävarmassakin tilanteessa, imitoida muita toimialoja, kehittää, kasvaa, kansainvälistyä ja

yksilön omaa vastuuta – löytää oma syynsä kasvaa ja kehittyä.

Lue lisää Heko jäsenlehti nro4 /2016.

Tartun tässä yksilön omaan vastuuseen. Yksilön tasolla Baldauf kannustaa jokaista tutustumaan itseensä – löytämään oma syy ja halu kasvaa ja kehittyä. Löytää oma tavoite. Oma passion - asia, jolle palaa.

Sillä: “We don’t see things as they are, We see things as we are.

”Yrityksissä on hirvittävän tärkeää hyödyntää riittävän erilaisia koulutustaustaa ja riittävän erilaista persoonaa”, Baldauf sanoo. ”Siksi jokaisen tulisikin tuntea itsensä. On tärkeää löytää oma syynsä kasvaa ja kehittyä, oma palo ja passion. Jotain josta saa energiaa, sillä ilman energiaa on vaikea saada asioita aikaiseksi.”

”Kaikki ei voi, eikä pidäkään olla yrittäjiä, mutta kaikilla pitää olla yrittäjämäinen ote ja ottaa vastuuta. Saada asioita aikaan.”

Ja kyllä. Olen samaa mieltä. Kaikkien pitäisi uskaltaa katsoa peiliin. Tarkastella itseään lähemmin. Olemme kaikki erilaisia. Ainutlaatuisia yksilöitä. Omine tapoineen. Omine aikomuksineen.

Sillä, kaikkien tekojen ja tapojen taustalla on kuitenkin yleensä hyvä aikomus. Aina ei ihan loppuun asti ajateltu teko tai tapa. Sitä onkin hyvä pysähtyä miettimään. Mikä oikeastaan onkaan tavoitteeni. Siis mikä oikeastaan onkaan aikomukseni. Mikä on syy ja mikä seuraus. Vai onko kyseessä vanha tapa. Joka toimi joskus. Mutta ei ehkä enää…

Kyllä, "...täytyy tunnistaa ja tunnustaa - tehdä kovaa työtä ja treeniä kunnon rakentamiseksi.” kuten Baldauf sanoo. Askel kerrallaan. Tapa kerrallaan. Omaan arkeen sopivasti.

 

Blogikirjoitus on julkaistu aikasemmin LinkedIn Pulsessa 31.8.16

Silmu

Valmennus Silmu

Maarit Mäkelä
+358 400 488 383
maarit.makela@valmennussilmu.fi